Aktuální kurzovní lístek

Pro velmi výhodné smluvní kurzy od 50.000,- Kč volejte na +420 733 714 083 (denně 8:00 – 19:00)

Odstoupení od směnárenského obchodu

Klient má právo odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 3 hodin po jeho provedení, a to v provozovně, kde byl obchod proveden. Odstoupení se musí vztahovat na celý rozsah obchodu. Přesahuje-li částka složena klientem hodnotu 1000 EUR, odstoupení se musí vztahovat na část obchodu odpovídající částce 1000 EUR složených klientem. Lhůta pro odstoupení běží pouze během provozní doby uvedené na dokladu o provedení obchodu. Úplnou informaci o právu klienta poskytujeme vždy na dokladu o obchodu nebo na vyžádání.

Klient má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu vzniklého z finanční služby Kanceláři finančního arbitra.

The client has the right to submit proposal to solve the conflict incurred by the financial services to the Office of Financial Arbiter.